صادرات انگور شاهرودی به آذربایجان

ایران اکثر واردات و صادراتش را با کشورهای همسایه انجام می دهد که صادرات انگور شاهرودی به آذربایجان نیز جزء محصولات صادر شده با حجم زیاد به آذربایجان است.

بیشتر بخوانید

صادرات عمده انگور شاهرودی و شاهانی

امسال این شرکت با همکاری بازرگانان محترم در کشور، اقدام به صادرات عمده انگور شاهرودی و شاهانی به کشورهای مختلف نمودند.

بیشتر بخوانید

همکاری در صادرات انگور شاهرودی

کسانی که در زمینه صادرات انگور شاهرودی برای روسیه فعالیت داشتند، در این
دو سال گذشته همکاری خوبی با این شرکت در حوزه تأمین این انگور داشتند.

بیشتر بخوانید

آغاز صادرات انگور ممتاز شاهرودی ایران

با شروع برداشت انگور شاهرودی ممتاز در مناطق مختلف ایران، بیشتر بازرگانان
در پی آغاز صادرات این انگور به کشورهای هدف خود می باشند.

بیشتر بخوانید

صادرات انگور شاهرودی ممتاز

بازرگانان محترم می توانند صادرات انگور شاهرودی ممتاز را آغاز نموده و از شرکت بازار انگور ایران این نوع انگورها را فراهم آورند.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید