تشخیص شیره انگور اصل و تقلبی

یکی از روشهای تشخیص شیره انگور اصل از تقلبی این است که شیره انگور ترش مزه نباشد. و بخاطر اینکه روش تهیه شیره انگور در مناطق مختلف با هم متفاوت است باید از محل تولید آن مطمئن شوید.

بیشتر بخوانید

خصوصیات شیره انگور اصل و تقلبی

از مهمترین خصوصیات شیره انگور اصل و تقلبی رنگ قهوه ایی روشن آن است که نباید مزه ترش داشته باشد، از آنجا که شیره انگور در جاه های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند حتما باید از محل تولید آن باخبر بود.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید