افزایش میزان خرید انگور صاحبی

خوشبختانه امسال با توجه به اینکه میزان تولید انگور صاحبی از باغات افزایش
داشته، بالطبع درصد خرید نیز از جانب مشتریان رشد خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

خرید و فروش انگور صاحبی

بازرگانان محترمی که در زمینه خرید و فروش انواع انگور خصوصا انگور صاحبی فعالیت دارند، بازار انگور ایران در این زمینه آماده همکاری می باشد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید