خانه / قیمت انگور / قیمت انگور سیاه بی دانه ممتاز

قیمت انگور سیاه بی دانه ممتاز

یکی دیگر از انگورهای ممتاز در کشور، انگور سیاه بی دانه می باشد که تنها
در دو منطقه از کشور برداشت می شوند که بازار انگور ایران با قیمت مناسب
آماده فروش این نوع انگور نموده است.
انگور سیاه بی دانه که سالانه بیش از ۴۰۰ تن از باغات کشور برداشت می شوند، حدود ۳۰۰ تن آن به بازارهای خارجی صادرات می شوند که آمار خوبی نسبت به تولید آن دارد.
اکثیر این سیب ها که خواهان زیادی نیز در بین خانواده های خارجی خصوصا اروپاییان دارد در برنامه های غذایی خود قرار داده اند.
حال در کشور ما همانند سال های گذشته میزان زیادی از این انگورها را برای بازارهای مختلف در اختیار داشته و هر گونه همکاری ها را با بازرگانان در زمینه های مختلف داریم.

مطلب پیشنهادی

سایت فروش و قیمت روز انگور شاهرودی

انگوری که در بازارهای میوه فروشی عرضه می گردند معمولا از نوع انگور های شاهرودی …