خانه / قیمت انگور / قیمت انواع انگور پیکامی بی دانه ممتاز

قیمت انواع انگور پیکامی بی دانه ممتاز

قیمت انواع انگور پیکامی بی دانه ممتاز در بازار بسته به نوع انگور و گونه و کیفیت آن متغیر است. مرغوبیتی که انگور پیکامی ممتاز دارد آن را نسبت به گونه های دیگر گرانتر کرده است.
انگور پیکامی از انواع انگور هایی است که کشت آن بسیار سخت و مراقبت از آن نیز سخت تر است. حاصلخیزی خاک مناطق مناسبی از ایران موجب شده تا بهترین نوع انگور پیکامی تولید شود و با قیمت مناسبی به بازار عرضه شده است. فراگیری کشت این انگور در ایران که اکثر شرکت های کشاورزی عهده دار آن هستند تولید این انگور را چند برابر کرده است. ویتاراد نیز در این عرصه گام برداشته و با تولید و پخش انگور پیکامی جایگاه خود را در بازار پخش و تولید میوه جات حفظ کرده است و موفق نیز بوده است.

مطلب پیشنهادی

سایت فروش و قیمت روز انگور شاهرودی

انگوری که در بازارهای میوه فروشی عرضه می گردند معمولا از نوع انگور های شاهرودی …