خانه / قیمت انگور / قیمت خرید بهترین انگور عسگری

قیمت خرید بهترین انگور عسگری

به زودی قیمت خرید بهترین نهال انگور عسگری اعلام می گردد که جهت خرید می توان از اسفند ماه اقدام نمود.
بیشتر بوته های مو حاصل از کشت بذر در سال چهارم یا پنجم محصول داده و تولید میوه می نمایند، در حالی که می توان این زمان را با عمل پیوند کردن شاخه های جوان مورد نظر روی پایه های بذری، کوتاه نمود و زودتر مو را مجبور به میوه دادن کرد، اما بیشتر پایه های مو بذری، میوه تولید نکرده و با پیروی از قانوان ژنتیک، بدون محصول مانده و شاخه و برگ هوایی متراکمی به وجود خواهند آورد. قبل از کاشت هر نوع نهال انگوری توصیه می گردد با یک کارشناس با تجربه صحبت نمایید.

مطلب پیشنهادی

ارزان ترین قیمت انگور کاشمر در بازار

ارزان ترین قیمت انگور کاشمر در بازار را تنها در برخی از مراکز خرید و …