مجموعه ویتاراد شما را به خرید بهترین محصولات انگور دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

توزیع انگور فخری در چهارمحال بختیاری

توزیع ویژه انگور فخری با قیمتی مناسب در سراسر کشور آغاز شد.
اگر قصد خرید انگور را دارید، فرصت را از دست ندهید و با ما تما س بگیرید.
رضایت مصرف کنندگان نشان از موفقیت ماست. ما از طریق این سایت به عرضه
انگور فخری در چهارمحال بختیاری پرداخته ایم. شما هم می توانید ما را در
این راه یاری نمایید.
اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) درﺑﺎره ﻓﺎﯾﺪه اﻧﮕﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ‫ﻧﻮح از ﻏﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد: اﻧﮕﻮر ﺑﺨﻮر، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ‫دو ﭼﯿﺰ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
اﻧﮕﻮر و اﻧﺎر.

سجاد راد

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه ویتاراد شما را به خرید بهترین محصولات انگور دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0
Call Now Buttonتماس بگیرید