خانه / انگور / توزیع انگور قرمز و سبز

توزیع انگور قرمز و سبز

انگورهای قرمز و سبز از گونه های مختلفی که در کشور وجود دارند، کارشناسان
ما با شناسایی انواع این نوع انگورها اقدام به توزیع آنها می نمایند.
در حال حاضر روی همدیگر بیش از ۲۰۰ گونه انگور قرمز و ۵۴۰ گونه انگور سبز در کشور و از باغات برداشت می شوند که هر کدام داریا واریته های مختلفی هستند.
اکثر گونه های موجود در کشور از موطن خارجی می باشند که تنها ۲۰۰ گونه آن شناسایی شده که از نوع واریته ایرانی می باشند که ما با در اختیار داشتن هر کدام از این گونه ها، برای بازارهای مختلف توزیع خواهیم نمود.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …