خانه / انگور / صادرات انگور زرد به عراق

صادرات انگور زرد به عراق

صادرات انگور زرد به عراق طی این سال های اخیر با روند روبه رشدی مواجه بوده که دلیل ان نیز شرایط نامناسب این کشور برای کشت و کار است.

از مهم ترین میوه هایی که برای صادرات به بهترین نحو می توان از آن سود حاصل کرد انگور است. انگور یکی از مفید ترین میوه ها در طبیعت است که در دنیا به مقدار فراوانی تولید و مصرف می شود و از آن محصولات زیاد و متنوعی تولید می شود. ایران نیز با تولید سالانه مقدار زیادی انگور توانسته رتبه ی برتر تولید را داشته باشد و به کشور های دیگر نیز صادر کند، یکی از این کشورها عراق است. سالیانه میزان زیادی صادرات انگور زرد به عراق صورت می گیرد. کشور عراق به دلیل شرایط نامساعدی که در این کشور وجود دارد عمده ی میوه و وسایل مورد نیاز را از ایران وارد می کند که انگور نیز یکی از مهم ترین میوه ها است.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …