خانه / انگور / صادرات انگور بی دانه به آذربایجان

صادرات انگور بی دانه به آذربایجان

ایران اکثر واردات و صادراتش را با کشورهای همسایه انجام می دهد که صادرات انگور بی دانه به آذربایجان نیز از جمله صادرات مهم است که به میزان بالایی نیز انجام می شود.

هکتار های زیادی از اراضی داخل کشور را تاکستان ها در بر میگیرند، با توجه به فراوانی این محصول و میوه ی بارز نیز صادرات محصولات و انگور حاصله به خارج از کشور و مخصوصا کشورهای همسایه انجام می شود. صادرات انگور بی دانه به آذربایجان با همکاری شرکت های بازرگانی محصولات کشاورزی صورت می گیرد. شرکت صادرات و تولید محصولات کشاورزی ویتاراد یکی از موفق ترین شرکت ها در این زمینه بوده که با تولید و صادرات محصولات کشاورزی اش هم در داخل کشور و هم خارج از کشور معتبر است.

مطلب پیشنهادی

خرید مستقیم انواع انگور ارومیه از باغدار

انگور هایی که در کشور تولید می گردند از بهترین نوع انگورهای موجود در جهان …