خانه / انگور / انواع گونه های انگور در مراغه

انواع گونه های انگور در مراغه

بیشتر کشاورزان روستاهای نزدیک مراغه قطعات زمینی را به صورت تاکستان در آورده اند و گونه های مختلف انگور را پرورش می دهند.
بسیاری از مردم روستاهای اطراف مراغه بخصوص روستای ورجوی به کشاورزی مشغولند که به تناسب توانایی که دارند قطعه زمین های خود را به صورت تاکستان در آورده اند و مشغول به فعالیت می باشند. 
تاکستانهای روستای ورجوی یکی از معروفترین تاکستان های کشور می باشد. که در طول سال از این منطقه مقدار زیادی انگور و کشمش به سایر کشورها صادر می شود.
محصول برخی از این تاکستانها برای تهیه شیره انگور، کشمش و تهیه سبزه به کار می رود. و برخی از انواع آن در فصل زمستان مصرف می شود.
انواعی از انگورهای روستای ورجوی: انگور لعل بیدانه سیاه، انگور شاهان قزوین، انور کشمش بیدانه سفید، انگور سیاه، انگور صاحبی، انگور رازقی از نمونه انگورهای شهرستان مراغه می باشند.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …