خانه / انگور / انواع بیماری های درخت انگور

انواع بیماری های درخت انگور

آیا با انواع بیماری های درخت انگور آشنا هستید؟ آیا راههای مبارزه با آن را میشناسید؟ ما در مطلب به چند نوع از این بیماری ها اشاره میکنیم.
با چند نوع از این بیماری ها آشنا می شویم و راههای مبارزه با آن را می شناسیم. 
بیماری سرطان ریشه و ساقه:
این بیماری ابتدا به صورت غده های ریز و کروی شکل در قسمت ریشه، ساقه، شاخه، گلبرگ و در نزدیکی طوقه درخت ظاهر می شود. این غده ها ابتدا کوچک و به رنگ سفید می باشند و کم کم بزرگ می شوند. اما سطح خارجی این غده ها به دلیل فساد خارجی قهوه ای رنگ شده که ممکن است در پاییز از خارج به سطح داخلی پوسیده شوند. 
برای مبارزه با این بیماری باید نکاتی را رعایت نماییم:

  • انتخاب یک قلمه سالم 
  • موستانهای سالم را از آبی که از موستانهای آلوده می گذرد آبیاری نکنیم.
  • با حشرات ریشه خوار باید مبارزه شود.
  • کشت غلات دیگر در این زمین آلوده به مدت چندسال

بیماری لکه سیاه برگ: این بیماری به برگهای درخت انگور حمله می کند و اندامهای دیگر درخت را به ندرت می تواند آلوده کند. این بیماری ابتدا بصورت لکه های گرد مانند به رنگ زیتونی در هر دو سطح برگ ظاهر می شود. که قطر آن ۲ الی ۳ میلیمتر است که از به هم پیوستن آنها کل برگ خشک می شود.
تنها راه مبارزه با این بیماری این است به محض مشاهده این علائم سمپاشی نماییم.
بیماری ویروس برگ بادبزنی مو: این بیمار ی روی لکه ها ظاهر می شود و در اوایل فصل میوه های ریز خوشه می ریزد و ممکن است حبه های انگور هم بی دانه شود.
راه مبارزه با این بیماری انتخاب یک قلمه سالم و بکارگیری متیل بروماید به نسبت ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلو در هر هکتار که به مدت یکماه قبل از موستان راه مبارزه با این بیماری می تواند باشد. 

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …