خانه / انگور / برداشت انگور در تاکستان قزوین

برداشت انگور در تاکستان قزوین

استان قزوین در برداشت انگور چه نقشی را داراست؟ تاکستان انگور چه مناطقی را تأمین می کند؟ استان قزوین از نظر عراضی زیر کشت چندمین استان می باشد؟
یکی از راه های ایجاد درآمد و اشتغالزایی در استان قزوین کشاورزی است. که شهرستانهای این استان از جمله تاکستان در تولید انگور مناسب و مرغوب نقش به سزایی دارد.
این تولید انبوه انگور در استان باعث شده که انگورهای شهرهای تهران و قم به دلیل همجواری با این استان تأمین شود.
استان قزوین زمینهای زیاد و مناسبی را برای کشت انگور دارد که مساحت آنها به چندین هکتار می رسد.
این استان در تولید انگور مقام دوم را داراست و از نظر اعلاء و مرغوب بودن انگور معروف و مشهور می باشد و هر ساله نشستهایی برای تولید عالی و درجه یک انگور در استان برگزار می شود.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …