خانه / انگور / فصل برداشت انگور شانی

فصل برداشت انگور شانی

انگور شانی کی برداشت می شود؟ فصل برداشت انگور چه زمانی می باشد؟ بعد از برداشت انگور آن را چه کار می کنند؟
به طور معمول و در بیشتر مناطق انگور در ماه آخر تابستان یعنی شهریور ماه برداشت می شود اما در استان سیستان و بلوچستان به دلیل آب وهوای گرم در خرداد ماه برداشت انگور خواهیم داشت.
اگر شرایط مهیا، بستر مناسبی ایجاد شود انگور شانی در مناطق مختلفی پرورش می یابد.
بعد از برداشت انگور بعضی از کشاورزان آن را مستقیم، با بسته بندی مناسب، داخل سبدهای شیک و پلاستیکی قرار داده و به بازار میوه در سراسر کشور عرضه می نمایند.
بعضی با ماده ای به نام تیزاب که باعث سریع خشک شدن انگور می شود، آغشته کرده و در محل مناسب پهن می کنند و به کشمش تبدیل می کنند.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …