خانه / انگور / برداشت انگور بی دانه سیاه سردشت

برداشت انگور بی دانه سیاه سردشت

با آغاز برداشت انواع انگور بی دانه سیاه سردشت از باغات این منطقه، این شرکت این توانایی را داشته که بتواند با نیروهای خود عمل فروش را نیز انجام دهد.
هر سال این شرکت که بالاترین میزان تولید را از این نوع انگور داشته است، از بزرگ ترین تولیدکنندگان انگور سیاه در شمالغرب کشور می باشد.
ما علاوه بر برداشت این انگورها از باغات خود، بهترین نوع از انگورهای دانه دار را نیز اقدام به تولید و برداشت نموده ایم.
امسال نیز با افزایش میزان تولید در کشور، با اجاره بزرگ ترین باغات انگور در منطقه خود، در حال حاضر در گریدهای مختلف اقدام به فروش می نماییم.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …