خانه / انگور / فرایند صادرات انگور عسگری ایرانی

فرایند صادرات انگور عسگری ایرانی

مرکز انگور ایران امسال با همکاری بازرگانان ایرانی و خارجی، فرایند صادرات انگور عسگری درجه یک کشور را آغاز نموده و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود ارائه می دهد.
در سال های گذشته نیز این شرکت با همکاری باغداران نمونه شناسایی شده خود، بهترین گونه از انگورها را برای بازارهای خارجی اقدام به فروش و عرضه می نمود.
حال با آغاز برداشت انگور عسگری از باغات مناطق انگور خیز کشور، این شرکت قادر خواهد بود فرایند فروش و صادرات را برای بازارهای مختلف خارجی آغاز نماید.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …