خانه / انگور / انگور پیکامی ممتاز برای فروش و صادرات

انگور پیکامی ممتاز برای فروش و صادرات

باغداران محترم که بهترین و ممتاز ترین انگور پیکامی برداشت شده خود را برای فروش و صادرات در اختیار دارند، مشتریان بین المللی مرکز انگور ایران بهترین گزینه برای خرید محصولات باغی شما خواهند بود.
این شرکت خود که در مناطق انگور خیز کشور، باغات وسیع از انواع انگور را در اختیار دارد، توانسته نیاز و سفارشات مشتریان خود تأمین و به فروش برساند.
حال شما باغداران نیز می توانید برای صادرات، بهترین نوع از انگورهای عسگری و پیکامی خود را با همکاری این شرکت اقدام به فروش نموده و صادرات نمایید.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …