خانه / انگور / خرید و فروش نهال انگور صاحبی

خرید و فروش نهال انگور صاحبی

بازار انگور ایران با همکیاری مشاوران و کارشناسان خود اقدام به خرید و
فروش نهال انواع انگور صادراتی خصوصا نهال انگور صاحبی نموده است.
این انگورها که موطن اصلی ایرانی می باشند، اوسط مرداد ماه اقدام به برداشت می شوند و بیشتر در مناطق سردسیر اقدام به زیر کشت شده اند.
شکل حبه ای آن به صورت بیضی گرد شکل می باشند و رنگ قرمز داشته و از نوع انگورهای دانه دار می باشد که بازار انگور ایران اقدام به خرید و فروش انبوه آنها نموده است.


مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …