خانه / انگور / عرضه نهال انگور ریش بابا

عرضه نهال انگور ریش بابا

بازار نهال ایران در صدد است نهال انگور ریش بابا را برای باغات مناطق
انگور خیز کشور عرضه نموده و در اختیار باغداران نمونه مناطق مختلف قرار
دهد.
انگور ریش بابا که از نوع انگورهای ممتاز کشور می باشد، در بیشتر مناطق ایران اقدام به زیر کشت شده و از باغات برداشت می شود.
ما در این راستا با پرورش نهال این نوع انگور، برای افزایش بازده آن در بازارهای خارجی اقدام به توزیع و زیر کشت نمودن آن در باغات مناطق مختلف کشور با همکاری باغداران نمونه می باشیم.


مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …