خانه / انگور / صادرات انواع انگور بی دانه

صادرات انواع انگور بی دانه

با آغاز صادرات انواع میوه به کشورهای مختلف، بازرگانی انگور ایران آماده
همکاری در تأمین و صادرات انگور بی دانه با مشتریان محترم می باشد.
انگور بی دانه در باغات ایران در سه گونه می باشند که عبارتند از انگورهای بی دانه سیاه و قرمز و سفید، که هز سه گونه نیز بازار مشتری پسندی دارد.
این سه گونه انگور در تولید انواع کشمش نیز کاربرد ویژه داشته و به کشورهای همجوار صادرات بالایی را به خود داشته است.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …