خانه / انگور / تجارت و خرید انگور شرابی

تجارت و خرید انگور شرابی

باغداران محترمی که انگور شرابی تولید و در اختیار دارند، مشتریان خارجی ما
در زمینه تجارت این میوه بوده و گزینه خوبی برای خرید این نوع انگور می
باشند.
انگور شرابی که از باغات ایران برداشت می شوند، هر سال اغلب به کشورهایی چون ارمنستان و ترکیه و گرجستان صادرات می شود.
این انگورها همانطور که از اسم آنها نیز می توان فهمید، در تولید انواع شراب مورد استفاده قرار گرفته و بازار خوبی در این کشورها داشته است.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …