خانه / انگور / خرید و تجارت انگور بی دانه

خرید و تجارت انگور بی دانه

با خرید انواع انگورهای صادراتی بی دانه توسط بازار انگور ایران، این شرکت
قادر است تا تجارت این محصول را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
انگورهای بی دانه که مشترزیان زیادی در بازار داخل و خارج از کشور دارد، بالاترین میزان فروش را در ایام مختلف داشته است.
تولید کشمش از این انگورها سبب شده تا این شرکت تجرات انگور بی دانه را برای صادرات آغاز نموده و در زمینه کشمش نیز اقدام به خرید و فروش نماید.

مطلب پیشنهادی

خرید انگور شانی تاکستان

فروش بهترین انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز انگوری است که دانه نداشته و در عین حال خوشه هایش …