خانه / قیمت انگور / قیمت انگور ممتاز تاکستان

قیمت انگور ممتاز تاکستان

شرکت بازرگانی تجارت انگور ایران در صدد است تا انگورهای ممتاز منطقه
تاکستان را برای صادرات با قیمت مناسبی در اختیار بازرگانان محترم قرار
دهد.
تاکستان که در قزوین واقع شده است یکی از مناطق انگور خیز کشور به حساب می آید و سالانه بهترین نوع انگورهای صادراتی در باغات این منطقه تولید و برداشت می شوند.
انگورهای چون سیاه و خلیلی و صاحبی و شانی از جمله تولیدات عمده باغداران این منطقه بوده است که حال ما با شناسایی باغداران این منطقه و انگورهای صادراتی آماده همکاری و ارائه خدمات برای مشتریان داخلی و خارجی خود می باشیم.

مطلب پیشنهادی

قیمت روز انگور سفید بیدانه فروشی

خریداران انگور بیدانه برای فروش در شهرها و یا صادرات، به دنبال مرجعی می گردند …